Thủy sản
Thủy sản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 
16/03/2021 
 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thi 49/CT-BNN-TCTS, đề nghị các tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá; đề nghị địa phương tổ chức trực bạn 24/7 vận hành Hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển; đồng thời hướng dẫn tránh trú bão.

Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, việc tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển cũng được tăng cường thực hiện. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập huấn các quy định của pháp luật cho ngư dân; cũng như tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá…

Chi cục Thủy sản