Tin khác
Tin khác
Bảng giá mới đối với hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khi tính giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có hoa màu, cây trồng trên diện tích đất bị Nhà nước thu hồi đất hoặc tính thuế khi chuyển nhượng vườn cây. 
28/10/2016 
 

        Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, ngày 04/4/2016 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng  trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quyết định này cũng bãi bỏ 1 loạt các quyết định trước đó quy định về bảng giá hoa màu, cây trồng như: Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số39/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 về việc điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010; Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012 về việc bổ sung giá cây cao su tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010; Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 về việc bổ sung giá cây măng tây vào bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010. 
        Đính kèm: QDUB13.2016.pdf

Phạm Văn Hưng-Văn phòng sở 
Tin đã đưa
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)
(05/11)