Nông nghiệp
Nông nghiệp
Bản tin sâu bệnh số 38 (Từ ngày 16/9-22/9/2019) 
22/09/2019 
 

Trong tuần, trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ trung bình thấp từ 26-350C. Nhìn chung, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hiện nay, Lúa vụ Mùa 2019 đã gieo 5.384 ha đang sinh trưởng ở giai đoạn mạ-đẻ nhánh.Các loại cây trồng khác như:

Cây Bắp vụ Mùa 2019 đã gieo 444 ha, GĐST: cây con-6 lá.

Rau, đậu các loại 672 ha, giai đoạn cây con;

Cây ăn quả (Nho, Táo) 2.306,8 ha, giai đoạn từ cắt cành, mang trái đến thu hoạch;

Cây sắn 5.075,9 ha (từ vụ Đông Xuân 2018-2019 đến nay), giai đoạn phát triển thân lá đến tạo củ-thu hoạch.

Trong tuần,  trên cây Bắp sâu keo mùa Thu gây hại 06 ha trên giai đoạn cây từ 4-6 lá mật độ từ 2-4 con/m2 tại huyện Ninh Sơn, Thuận bắc.

Trên cây Nho bệnh mốc sương, thán thư gây hại (20 ha) phân bố rải rác toàn tỉnh.

Trên cây Táo xuất hiện ruồi đục trái, sâu đục trái gây hại trên diện tích 14 ha, tỷ lệ hại phổ biến 1-10% tại huyện Ninh Phước, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Rau đậu các loại xuất hiện thán thư/ớt 02 ha (tỷ lệ 2-3%), Thối nhũn/nha đam: 08 ha (tỷ lệ 2-5%); phân bố tại huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Bệnh Khảm lá sắn gây hại trên diện tích là 241,3 ha, trong đó 136,1 ha tỷ lệ < 30%, 98,2 ha tỷ lệ 30-70%; 07 ha tỷ lệ từ >70%, phân bố tại huyện Bác Ái và Ninh Sơn.  

Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và bám sát tốt các nội dung chỉ đạo chung của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, như sau: Thực hiện tốt công tác hướng dẫn thự hiện công tác Bảo vệ thực vật vụ Mùa 2019 theo công văn số 166/TTBVTV-BVTV ngày 09/9/2019; Công tác phòng chống sinh vật gây hại trên trà lúa vụ Mùa sớm năm 2019 tại huyện Ninh Phước theo công văn số 158/TTBVTV-BVTV ngày 22/8/2019; Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại Ngô theo công văn số 138/TTBVTV-BVTV ngày 30/7/2019 và thông báo về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu số 07/TB-TTBVTV ngày 09/8/2019. Tổ chức rà soát, phòng trừ sâu đục thân 4 vạch đầu nâu và sinh vật gây hại trên cây Mía theo công văn số 161/TTBVTV-BVTV ngày 26/8/2019.

Trạm TT&BVTV Ninh Sơn và Bác Ái có các diện tích sắn bị nhiễm bệnh Khảm lá thực hiện Thông báo số 08/TB-TTBVTV ngày 19/8/2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh Khảm lá sắn (mì)” (thông báo số 5755/TB-BNN-VP ngày 09/8/2019) Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không trồng các giống nhiễm bệnh nặng như HLS11, KM419; vận động người dân tiêu hủy triệt để các hom giống hoặc các cây đã mọc mầm nếu có triệu chứng bị Khảm (kể cả bị rất nhẹ) để tránh lây lan; quản lý tốt Bọ phấn trắng vào giai đoạn mùa khô do đây là đối tượng trung gian lan truyền bệnh virus gây Khảm lá trên cây sắn.

Ngoài ra, Đối với những trà lúa đã thu hoạch xong cần tiến hành cày bừa, phơi ải, vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư để chuẩn bị sản xuất vụ Mùa 2019.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật