Nông nghiệp
Nông nghiệp
Bản tin sâu bệnh số 27(Từ ngày 28/6 - 4/7/2021) 
28/06/2021 
 

Trong tuần, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2-3, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ trung bình từ 28-380C. Nhìn chung, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hiện nay, Lúa vụ Hè Thu 2021 đã gieo 14.503,6 ha, đang sinh trưởng trong giai đoạn mạ-làm đòng.

Cây Bắp vụ Hè Thu đã gieo 3.153 ha, GĐST: PTTL.

Rau, đậu các loại 4.624 ha, giai đoạn cây con-PTTL.

Cây ăn quả (Nho, Táo) 2.244 ha, giai đoạn từ cắt cành, mang trái đến thu hoạch.

Cây sắn (vụ Hè Thu 2021) diện tích 3.892 ha, đang trong giai đoạn cây con- PTTL.

Trong tuần, Trên cây Lúa, Đạo ôn gây hại giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng 13 ha (tỷ lệ 5-7%) tại huyện Ninh Sơn và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Trên cây Sắn, bệnh khảm lá gây hại 25 ha giai đoạn cây con - PTTL (tỷ lệ 35-50%) tại huyện Ninh Sơn.

Trên cây Nho bệnh mốc sương và bọ trĩ gây hại (15 ha) phân bố rải rác toàn tỉnh.

Trên cây Táo xuất hiện ruồi đục trái và sâu đục trái gây hại trên diện tích 06 ha (tỷ lệ 2-4%) phân bố tại huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải và TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

Rau đậu các loại xuất hiện: thán thư/ớt: 01 ha (tỷ lệ 2-3%) Dòi đục lá/hành, tỏi: 03 ha (tỷ lệ 3-5%); Sâu xanh/rau cải: 01 ha (mật độ 3-5con/m2) tại huyện Ninh Phước, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và bám sát tốt các nội dung chỉ đạo chung của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, như sau: triển khai thực hiện Công văn số 129/TTBVTV-BVTV ngày 08/6/2021 về việc “Triển khai thực hiện điều tra vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan đến việc xuất khẩu ớt và khoai lang tím từ Việt Nam sang Trung Quốc”; Chuyên đề số 112/CD-TTBVTV, ngày 31/5/2021 về việc “Đề xuất các giải pháp phòng, chống sâu đục thân hai chấm trên cây Lúa; Công văn số 108/TTBVTV-BVTV, ngày 28/5/2021 về việc “Triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói ớt để cấp mã số phục vụ xuất khẩu theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT ; Công văn số 96/TTBVTV-BVTV ngày 07/5/2021 về việc Hướng dẫn công tác Bảo vệ thực vật vụ Hè Thu 2021;...

Trạm TT&BVTV Ninh Sơn có các diện tích sắn bị nhiễm bệnh Khảm lá thực hiện Thông báo số 08/TB-TTBVTV ngày 19/8/2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh Khảm lá sắn (mì)” (thông báo số 5755/TB-BNN-VP ngày 09/8/2019). Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không trồng các giống nhiễm bệnh nặng như HLS11, KM419; vận động người dân tiêu hủy triệt để các hom giống hoặc các cây đã mọc mầm nếu có triệu chứng bị Khảm (kể cả bị rất nhẹ) để tránh lây lan; quản lý tốt Bọ phấn trắng vào giai đoạn mùa khô do đây là đối tượng trung gian lan truyền bệnh virus gây Khảm lá trên cây sắn.

Ngoài ra, khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng để đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu 2021 đạt hiệu quả.

Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.