Nông nghiệp
Nông nghiệp
Bản tin sâu bệnh số 02 (từ ngày 06/01-12/01/2020) 
06/01/2020 
 

Trong tuần, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2-3, có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ trung bình từ 24-300C. Nhìn chung, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hiện nay, Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo 8.581,82 ha, đang trong giai đoạn mạ-đẻ nhánh; Lúa vụ Mùa năm 2019 (12.541 ha) đã thu hoạch 12.171,5 ha (NS: 55-60 tạ/ha), còn lại 369,5 ha giai đoạn chắc chín.

Cây Bắp vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo 1.711 ha, GĐST: cây con-10 lá.

Rau, đậu các loại 2.468,65 ha, giai đoạn cây con-PTTL;

Cây ăn quả (Nho, Táo) 2.306,8 ha, giai đoạn từ cắt cành, mang trái đến thu hoạch;

Cây sắn 4.862,9 ha (từ vụ Hè Thu 2019 đến nay), 3.755,9 ha đang trong giai đoạn cây con-PTTL-tạo củ, thu hoạch: 1.107 ha (NS: 18-20 tấn/ha).

Trong tuần, Trên cây Lúa: Đạo ôn gây hại 05 ha giai đoạn đẻ nhánh (tỷ lệ 5-6%) tại huyện Ninh Sơn.

Trên cây Bắp Sâu keo mùa thu gây hại 0,7 ha giai đoạn cây con-10 lá (mật độ 1-3 con/m2) tại huyện Bác Ái.

Trên cây Nho bệnh mốc sương, thán thư, bọ trĩ, phấn trắng gây hại (31,5 ha) phân bố rải rác toàn tỉnh.

Trên cây Táo xuất hiện ruồi đục trái, sâu đục trái gây hại trên diện tích 07 ha (tỷ lệ 2-7 %)phân bố tại huyện Ninh Phước, Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Rau đậu các loại xuất hiện Dòi đục lá/hành: 01 ha (tỷ lệ 2-3%); Thán thư/ớt: 02 ha (tỷ lệ 2-5%); Bệnh thán thư/măng tây: 0,5 ha (tỷ lệ 5-10%); sâu tơ/súp lơ: 0,2 ha (2-5con/cây) phân bố tại huyện Ninh Phước, Ninh Hải,Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Bệnh Khảm lá sắn gây hại trên diện tích là 163,2 ha, trong đó 104 ha tỷ lệ < 30%, 59,2 ha tỷ lệ 30-70% phân bố tại huyện Ninh Sơn.  

Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và bám sát tốt các nội dung chỉ đạo chung của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, như sau: triển khai thực hiện công văn số 244/TTBVTV-BVTV ngày 10/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện công tác Bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2019-2020, công văn số 03/TTBVTV-BVTV ngày 07/01/2020 về việc tăng cường phòng chống bệnh Khảm lá sắn vụ Đông Xuân 2019-2020, Công văn số 07/TTBVTV-BVTV ngày 09/01/2020 về việc sử dụng tạm thời thuốc BVTV phòng trừ sâu keo mùa thu hại Ngô Kế hoạch số 40/KH-TTBVTV ngày 12/11/2019 về Tổ chức phòng trừ sinh vật gây hại cây Măng tây xanh tại Ninh Thuận; Thực hiện nghiêm công tác gieo trồng theo văn bản số 3223/SNNPTNT-TTBVTV, ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận về việc “Cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020” và công văn số 236/TTBVTV-BVTV ngày 03/12/2019 về việc báo cáo tiến độ sản xuất cây ngô và cây sắn; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ban hành ngày 15/7/2019 của Bộ NN&PTNT; công văn số 138/TTBVTV-BVTV ngày 30/7/2019 và thông báo số 07/TB-TTBVTV ngày 09/8/2019; Tăng cường điều tra phát hiện sâu keo mùa Thu trên Ngô và trên một số cây trồng khác thuộc họ hòa thảo như lúa, mía,… Hướng dẫn người dân phòng trừ sâu keo mùa Thu theo quy trình của Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành.

Trạm TT&BVTV Ninh Sơn có các diện tích sắn bị nhiễm bệnh Khảm lá thực hiện Thông báo số 08/TB-TTBVTV ngày 19/8/2019 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh Khảm lá sắn (mì)” (thông báo số 5755/TB-BNN-VP ngày 09/8/2019). Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không trồng các giống nhiễm bệnh nặng như HLS11, KM419; vận động người dân tiêu hủy triệt để các hom giống hoặc các cây đã mọc mầm nếu có triệu chứng bị Khảm (kể cả bị rất nhẹ) để tránh lây lan; quản lý tốt Bọ phấn trắng vào giai đoạn mùa khô do đây là đối tượng trung gian lan truyền bệnh virus gây Khảm lá trên cây sắn.

Ngoài ra, Đối với các ruộng lúa đã thu hoạch xong khuyến cáo nông dân tiến hành cày bừa, phơi ải, vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư để chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đạt hiệu quả.
Chi cục Trồng trọt và BVTV