Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt- Sông Trâu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng 
03/07/2021 
 

Năm 2021, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý rừng) tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng cán bộ, người dân sống và sản xuất gần rừng. Để nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ban quản lý rừng tăng cường công tác tuần tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, lâm sản trái pháp luật. Thực hiện  Tăng cường thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị lâm nghiệp giáp ranh, địa phương trong lâm phần thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Tổ chức khoán bảo vệ rừng 14.606 ha cho 28 cộng đồng với 518 hộ dân tham gia. Các cộng đồng tổ chức trực bảo vệ rừng 24/24 giờ, phối hợp cùng Ban quản lý rừng thường xuyên tuần tra, truy quét bảo vệ rừng.

Nguồn: Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt- Sông Trâu 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(29/06)
(15/01)