Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu tích cực tham gia giải phóng mặt bằng cho các Dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh 
09/08/2021 
Đánh giá, hiện trạng, xác định nguồn gốc rừng trồng

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu (Ban quản lý rừng) quản lý 39.364,1 ha rừng và đất rừng, nằm trên 11 xã thuộc ba huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Sơn. Trong những năm gần đây, lâm phần Ban quản lý rừng có triển khai các dự án lớn như: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017–2020 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, Dự án đường dây 220KV Nha Trang – Tháp Chàm, Dự án đường dây 500KV NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân đang được triển khai thực hiện.

Để góp phần giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai các Dự án trọng điểm, cấp bách này đúng tiến độ, Ban quản lý rừng đã cử Trường ban, Phó trưởng ban và Trưởng các phòng chuyên môn trực tiếp tham gia cùng với cơ quan chức năng đánh giá hiện trạng rừng, xác định nguồn gốc rừng trồng, xác định thời điểm canh tác sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân có sử dụng đất thuộc lâm phần Ban quản lý, tham gia thẩm định kết quả kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng, làm thủ tục xin chuyển những diện tích đất rừng thực hiện các Dự án. Trong quá trình tham gia công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật góp phần nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với rừng và đất lâm nghiệp cụ thể như: Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/5/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Nguồn: Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(03/07)
(29/06)
(15/01)