Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quán lý rừng PHVB Thuận Nam đã Phối hợp với Hạt kiểm lâm Thuận Nam UBND xã Phước Dinh Tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét chống phá rừng 
29/06/2021 
 

            Thực hiện Phương án chống phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 số 05/PA-PCCCR-TQCPR, ngày 30  tháng 10 năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đã được Hội đồng thẩm định ngày 12 tháng 11 năm 2020; Kế hoạch số 54/KH-BQLRPHVB ngày 30/10/2020 về việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và tuần tra truy quét chống phá rừng năm 2021; 
            Kế hoạch số 249/KH-BQLRPHVB ngày 02/6/2021, Ban quán lý rừng PHVB Thuận Nam đã Phối hợp với Hạt kiểm lâm Thuận Nam UBND xã Phước Dinh Tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét chống phá rừng ngăn chặn tình trạng đào, vận chuyển cây Huyết giác, Bằng lăng, Thiên Tuế, hải châu, Mai rừng và khai thác khoáng sản đá chẻ kết quả đã tạm giữ 5 máy phát điện khai thác đá giao UBND xã Phước Dinh xứ lý./.

Nguồn: Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(03/07)
(15/01)