Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế 
11/09/2021 
 

 

 

          Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh  tế.

        Tải về file đính kèm

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(18/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)
(10/06)