Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
21/10/2019 
 

        Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
       Theo đó, việc xếp lương giảng viên giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:
         Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), mã số: V.09.02.01, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
      
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), mã số: V.09.02.02, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
      
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), mã số: V.09.02.03, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
      
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III), mã số: V.09.02.04, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.o ản
        
Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.
         
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiến hành chuyển xếp lương cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi sau khi chuyển xếp lương./.

Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)