Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương 
07/09/2021 
 
Ngày 06/9/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 2277/SLĐTBXH-LĐGDNN về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 gửi đến các Sở, ngành, Hội Đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý.

Kèm theo Dự thảo Quyết định UBND tỉnh.
Thuận Joanh-PCVP Sở 
Tin đã đưa
(12/10)
(07/10)
(05/10)
(31/05)
(23/04)
(15/03)
(09/03)
(16/12)
(16/12)
(25/11)