Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử 
24/04/2020 
 

           Trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo dài. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở GDNN chủ động trong việc phòng chống dịch và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào tổ chức đào tạo (đào tạo trực tuyến), đảm bảo thực hiện được mục tiêu, kế hoạch đào tạo trong năm học 2020.
           Nhằm tiếp tục hỗ trợ các trường trong việc tăng cường ứng dụng CNTT vào tổ chức và quản lý đào tạo tại các trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Trường trung cấp, Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh đăng nhập vào 02 trang web để tìm hiểu thêm thông tin hướng dẫn 02 môn học chung bắt buộc Tin học và Ngoại ngữ để đào tạo trực tuyến cho học viên, sinh viên của trường, trang web có địa chỉ: https://mhctructuyen.gdnn.gov.vn hoặc có thể truy cập https://daotaocq.gdnn.gov.vn.
            Ngoài ra, các trường có thể tham khảo phần mềm, các bài giảng trực tuyến và hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ https://baigiang.gdnn.gov.vn để triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến./.

Tuấn Sơn - Phòng LĐGDNN