Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Điểm mới trong Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 
20/01/2020 
 

            Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.
           Theo đó, Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có một số điểm mới so với Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30  tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội:
          Tại Điều 6 của Thông tư này quy định điều kiện đảm bảo hoạt động đối với thanh tra viên như sau:
          “1. Thanh tra viên được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc tại cơ quan theo quy định của pháp luật. Khi đi công tác, thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập hoặc theo đoàn thanh tra được trang bị các phương tiện làm việc và thiết bị sau để phục vụ hoạt động thanh tra:
          a) Máy tính xách tay, máy in;
          b) Thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình;
          c) Các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng;
          d) Các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động của thanh tra.
          2. Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật nêu tại Khoản 1 Điều này, khi tiến hành thanh tra và trong trường hợp cần thiết, cơ quan thanh tra được sử dụng phương tiện, kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ lập danh mục thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt.
          3. Phương tiện thông tin, liên lạc; báo cáo, trao đổi nghiệp vụ.
          a) Thanh tra viên đi công tác độc lập hoặc theo đoàn thanh tra được đảm bảo sử dụng internet trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.
           b) Thanh tra viên, các cơ quan thanh tra thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, trao đổi nghiệp vụ thông qua hình thức: điện thoại, fax, thư điện tử, gửi công văn qua bưu điện và thông qua các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị.
           4. Thanh tra viên được giao nhiệm vụ thanh tra đột xuất vào ban đêm hoặc ngoài giờ hành chính được hưởng chế độ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.
           5. Kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại Điều này được đảm bảo từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Thanh tra Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguồn kinh phí được trích từ xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra, các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật”.
           Như vậy, Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động- Thương binh và Xã hội của Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH đã nêu rõ hơn so với Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH.
           Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2019./.

Thanh Xuân - Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)