Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
22/07/2021 
 
        Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về file đính kèm
Minh Khai - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)
(10/06)
(10/06)