Chính sách người có công

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã hội(13/09/2021)

Nhằm góp phần cùng với chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Đoàn thăm, tặng quà cho 4 tập thể/12 triệu đồng gồm Trung tâm CTXH và cơ sở nuôi dưỡng đối tượng BTXH và 36 cá nhân/25,2 triệu đồng là Người có công cách mạng thuộc 6 huyện.


Một số hình ảnh Lãnh đạo Đoàn DBQH tỉnh trực tiếp thăm hòi và tặng quà