Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1826/BC-SLĐTBXH 17/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2020
22/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định V.v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
23/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định V.v ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận.
2472/KH-UBND 14/07/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
1438/BC-SLĐTBXH 10/06/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Lao động, Người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020
1496/KH-UBND 27/04/2020 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
15/QĐ-TTg 24/04/2020 Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
11/CT-SLĐTBXH 23/04/2020 Chỉ thị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
14/QĐ-TKTr 17/04/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội
1347/KH-UBND 17/04/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
972/BC-SLĐTBXH 17/04/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020
10/CT-UBND 16/04/2020 Chị thị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
42/NQ-CP 09/04/2020 Ngị quyết về ca biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
42/NQ-CP 09/04/2020 Ngị quyết về ca biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
9/CT-UBND 31/03/2020 Chị thị thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống dịch Covid19
680/BC-SLĐTBXH 24/03/2020 Báo cáo tổng kết Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ về quy định cho chi tiết một số điều về Bộ luật lao động về chính sách đối với llao động nữ
589/BC-SLĐTBXH 16/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động NCC và xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2020
560/BC-SLĐTBXH 11/03/2020 báo cáo việc thực hiện chính sách phát luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020
465/KH-SLĐTBXH 02/03/2020 Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối vói công chức viên chức năm 2020 và những năm tiếp theo