Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1) 
18/09/2021 
 
        Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1)

        Tải về file đình kèm
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)
(10/06)