Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
UBMTTQVN Tỉnh Ninh Thuận tổ chức giám sát chuyên đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn toàn tỉnh. 
18/06/2018 
 

Từ ngày 07/6/2018 đến hết ngày 14/6/2018, Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Phan Hữu Đức – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát chuyên đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua hoạt động giám sát, đoàn đã lắng nghe 04 huyện, thành phố (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Phan Rang – Tháp Chàm) và các cơ sở dạy nghề (Trường TC Y tế, Trường CĐ nghề) cùng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tổng kết tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2017 của từng địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các địa phương trong hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2017.

                                
              Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận làm việc tại huyện Ninh Phước.    
        Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận làm việc tại huyện Ninh Sơn.

 


                Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận làm việc tại huyện Bác Ái.


         Đoàn đánh giá cao các điểm mạnh, các giải pháp và hoạt động tích cực để các Sở, ngành, địa phương hoàn thành và nâng cao chỉ tiêu pháp lệnh được UBND tỉnh giao trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hàng năm. Đồng thời, cũng chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan cần khắc phục ngay để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian tới ngày càng đi vào nề nếp, bộ chỉ tiêu số liệu được thống kê ngày càng khoa học và minh bạch.

Các đơn vị, địa phương cũng kiến nghị với đoàn có ý kiến phản ánh đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, mở rộng đối tượng cho vay vốn để xuất khẩu lao động, coi đây là mũi nhọn đột phá trong công tác giảm nghèo bền vững củả các địa phương./.

Duy Lâm-Phòng LĐVL