Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Tuyên truyền, cảnh báo, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi 
22/04/2020 
 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 về việc thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi; Công văn số 1287/UBND-TCDNC ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động tuyên truyền, cảnh báo, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi trên địa bàn tỉnh.
          Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong việc quản lý sổ Bảo hiểm xã hội. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
           1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo đến người dân, người lao động để không bị lôi kéo xúi giục bán sổ Bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.
           2. Các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh: Sổ Bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố, thế chấp sổ Bảo hiểm xã hội là các hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, các Chủ sử dụng lao động tuyên truyền đến người lao động của Công ty mình biết thông tin, khuyến cáo người lao động không thực hiện mua bán sổ Bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng ủy quyền giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người khác nếu không có lý do chính đáng. Trường hợp chủ sử dụng lao động, người lao động phát hiện hành vi mua bán sổ Bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi, kịp thời báo cho các Cơ quan chức năng để xử lý./

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN