Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến với tên gọi “Luật của chúng em” 
30/03/2020 
 

             Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tronglực lượng học sinh, Đội viên, thiếu niên về Luật trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền và bổn phận của trẻ em. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM đã ban hành kế hoạch số 233-KH/TWĐTN-CTTN, ngày 01/10/2019 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến với tên gọi Luật của chúng em”.
           
Đối tượng dự thi được chia làm 02 bảng gồm bảng A là học sinh bậc Tiểu học (từ lớp 3 - lớp 5); bảng B là học sinh bậc Trung học cơ sở (từ lớp 6 - lớp 9). Nội dung cuộc thi bao gồm: (1) Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; (2) Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; (3) Các kỹ năng cần thiết để phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em và bạo lực học đường; (4) Các hành vi vi phạm quyền trẻ em và chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật và (5) Các nội dung, giải pháp liên quan đến Luật trẻ em được cụ thể hóa trong Chương trình năm học 2019 - 2020 của Hội đồng Đội Trung ương; các văn bản của Trung ương Đoàn về triển khai thực hiện Luật trẻ em, tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em…Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng thi gồm: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc.Vòng loại: diễn ra từ ngày 28/10/2019 đến ngày 29/3/2020, gồm 06 chủ đề thi, mỗi chủ đề thi kéo dài trong 02 tuần; Cụ thể như sau: Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ đề 2: Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Chủ đề 3: Những quy định chung, quyền và bổn phận của trẻ em. Chủ đề 4: Phòng, chống xâm hại trẻ em. Chủ đề 5: Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Chủ đề 6: Kỹ năng thực hành xã hội.Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ 9h00 ngày 06/4/2020 đến 22h00 ngày 12/4/2020.Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2020.

           
                                 
          Hình ảnh trên trang chủ của cuộc thi trực tuyến.

          Qua thời gian tổ chức cuộc thi, đến ngày 13/3/2020, cuộc thi đã trải qua 6 chủ đề thi của vòng loại, đã có 304.496 em học sinh ở 63/63 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi, 209.929 em tham gia thi. Có 10.833 học sinh đạt điểm tối đa qua các chủ đề thi; có 728 em đạt điểm cao nhất và hoàn thành sớm nhất. Các thí sinh đạt giải được nhận 01 thẻ mệnh giá 500.000đ của Tập đoàn Giáo dục Egroup trao tặng.
         
Đối với tỉnh Ninh thuận, sau khi được Hội đồng đội triển khai đến các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có 639 em đăng ký dự thi, gồm bảng A: 84 em, bảng B: 555 em, tham gia 2.191 lượt thi. Kết quả có 8 em đạt giải vòng loại của 6 chủ đề thi. Trong đó em Phạm Hồ Phương Nghi, học sinh lớp 9, trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Phan rang - Tháp chàm đạt 04 giải ở các chủ đề 1,4,5,6 của cuộc thi.
 
         Trước tình hình dịch covid - 19 có nhiều diễn biến phức tạp, học sinh cả nước đang nghỉ học dài ngày. Để tăng tính lan tỏa của cuộc thi, thu hút đông đảo lực lực lượng học sinh, đoàn viên, đội viên tham gia; Hội đồng đội Trung ương quyết định mở tất cả 6 chủ đề của vòng loại và kéo dài thời gian cuộc thi vòng loại từ ngày 23/3/2020 đến 12/4/2020. Đây là một dịp tạo ra sân chơi bổ ích cũng như trang bị thêm những kiến thức kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tại nạn thương tíchcho trẻ em, học sinh cả nước nói chung và trẻ em Ninh Thuận nói riêng./.

Ngọc Định - Phòng NCC&XH