Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn cách ghi chép sổ điều tra cung-cầu lao động năm 2019 cho lực lượng điều tra viên tại huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 
15/07/2019 
 

Ngày 02, 03 và 09/7/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp Phòng Lao động – Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH lần lượt tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn cách ghi chép sổ điều tra cung-cầu lao động năm 2019 cho 32 điều tra viên tại huyện Thuận Bắc, 55 điều tra viên tại huyện Ninh Hải và 119 điều tra viên tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

 

Buổi tập huấn, hướng dẫn cách ghi chép sổ điều tra cung-cầu lao động cho lực lượng điều tra viên tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Về đối tượng và phạm vi: Thực hiện theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn trong phạm vi được lập ở tất cả các thôn, khu phố thuộc phạm vi quản lý.

Tại buổi tập huấn, lực lượng điều tra viên sẽ được hướng dẫn về cách thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực; đề xuất các chính sách về lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động – phần cung lao động dùng để ghi chép, theo dõi biến động lao động, việc làm.

         Ngoài ra, lực lượng điều tra viên còn được hướng dẫn những trường hợp cần cập nhật sự thay đổi (biến động) cho các năm tiếp theo vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động – phần cung lao động, như: hộ mới chuyển đến/chuyển đi; hộ mới tách/nhập hộ; thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên mới nhập vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, những người trong danh sách sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú vừa đủ 15 tuổi; thay đổi về trình độ giáo dục – phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực giáo dục – đào tạo; thay đổi tình trạng việc làm: từ có việc làm sang thất nghiệp và ngược lại, từ có việc làm sang không tham gia hoạt động kinh tế và ngược lại, từ thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế và ngược lại; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế./.
Lê Thái Hiền - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh