Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng điều dưỡng luân phiên và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 
14/05/2019 
 

           Trong đó phòng y tế - Phục hồi chức năng trong tháng đã thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho tất cả đối tượng  đã đạt được một số kết quả như sau:
             - Về lĩnh vực chăm sóc phục hồi sức khỏe cho đối tượng người có công với  cách mạng điều dưỡng luân phiên tập trung đến nay đã tổ chức chăm sóc sức khỏe cho 131 lượt người của các huyện Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải, Thuận Bắc và thành phố Phan rang – Tháp Chàm đến điều dưỡng tại Trung tâm.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe điều dưỡng người có công với cách mạng

- Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại Trung tâm đã tổ chức khám và điều trị ban đầu cho 79 lượt người; điều trị thuốc hướng thần do Bệnh viện phòng chống bệnh xã hội và da liễu hỗ trợ cho 144 đối tượngbệnh tâm thần (tại cơ sở 2); ngoài ra chuyển viện điều trị 02 trường hợp vượt khả năng điều trị.
        Ngoài phương pháp điều trị hóa dược, để giúp cho việc phục hồi chức năng của người bệnh tâm thần phân liệt sau điều trị, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho bệnh nhân tham gia các hoạt đông thể thục - thể thao như bóng chuyền, kéo co,… giúp bệnh nhân rèn luyện sức khỏe, giảm căng thắng, ngăn chặn sự xâm nhập hoặc tái diễn của những dòng suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực góp phần mang  lại hiệu quả cho công tác điều trị, giúp bệnh nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích.

Trung tâm Công tác xã hội