Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản cung ứng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động- Chuyên gia (SELECO) 
02/03/2020 
 

          Ngày 19/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động- Chuyên gia (SELECO) về thực hiện nhiệm vụ phối hợp đào tạo- chuyển giao và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.
          Để tổ chức triển khai đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Ninh Thuận kết hợp với xuất khẩu lao động theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổ làm việc. Ngày 27/02/2020 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 433/KH-SLĐTBXH về phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực để tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản cung ứng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động- Chuyên gia (SELECO) trong năm 2020 và các năm tiếp theo cụ thể  như sau:
         I. Mục đích:
        - Nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng sống cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện tham gia xuất khẩu lao động.
        - Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng cho các em học sinh lớp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để các em nắm bắt được thông tin trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp.
         - Kế hoạch phối hợp triển khai có hiệu quả nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với đầu ra xuất khẩu lao động qua đó nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.
        2. Về nội dung phối hợp
        Đối với Trường cao đẳng Nghề tỉnh và Trường trung cấp Y tế
        - Hợp tác đào tạo chuyên ngành tiếng Nhật để phục vụ cho du lịch và tham gia đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.
         - Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất để Công ty ký hợp đồng đào tạo tại Trường với tinh thần hợp tác để người lao động Ninh Thuận được đào tạo tại tỉnh trước khi vào Công ty để giảm bớt chi phí.
        - Tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) tổ chức tư vấn cho học sinh sau khi tốt nghiệp tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản.
        - Phối hợp tổ chức chuyển giao tài liệu tiếng Nhật cho học sinh có nhu cầu sau khi tốt nghiệp để đăng ký đi thực tập sinh tại Nhật Bản.
          Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm
         - Ký hợp đồng cung ứng lao động theo số lượng, ngành nghề, điều kiện tuyển chọn, ...với Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) 
        - Phối hợp với Công ty xây dựng kế hoạch nội dung tư vấn.
        - Phối hợp với Công ty thông tin về thị trường lao động và các chính sách hỗ trợ khi người lao động tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản.
        - Phối hợp với Công ty giải đáp những vướng mắc về chính sách, thị trường lao động ... tại hội nghị tư vấn.
        Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)
         - Đề nghị Công ty tiếp tục tài trợ ”Chương trình cấp học bổng toàn phần thực tập sinh tại Nhật Bản” dành riêng cho con em và đồng bào tại huyện Ninh Sơn 10 suất học bổng, trị giá 100 triệu đồng/suất, và 20 suất trị giá 25 triệu đồng/suất cho các huyện, thành phố còn lại đến năm 2025.
          - Phối hợp với địa phương Ninh Thuận tổ chức tạo nguồn và tuyển chọn lao động Ninh Thuận tham gia đi thực tập sinh tại Nhật Bản.
           - Tổ chức đào tạo tiếng Nhật, sơ tuyển tại Ninh Thuận trước khi đưa vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên dạy tiếng Nhật do Công ty chịu trách nhiệm cung ứng để giảm bớt chi phí cho người lao động khi tham gia chương trình.
          - Phối hợp với Trường cao đẳng Nghề và Trường trung cấp Y tế Ninh Thuận tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp tham gia đi thực tập sinh tại Nhật Bản và ký hợp đồng với Trường để tổ chức đào tạo tại Trường.
          - Công ty có chính sách hỗ trợ cho lao động Ninh Thuận khi tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản với chi phí mức thấp nhất.
           3. Về thời gian thực hiện:  Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN