Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Triển khai công tác rà soát đề nghị cứu đói gạo do hạn hán gây ra trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020 
30/03/2020 
 

           Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh tình hình hạn hán kéo dài, nhiều diện tích nông nghiệp phải dừng sản xuất do không đủ lượng nước tưới, nguy cơ thiếu đói sẽ xảy ra ở nhiều địa phương trong thời gian đến, nhất là các đối tượng yếu thế, dễ bị tác động của tình hình thiên tai.
            Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do hạn hán gây ra; Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ngày 27/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 734/SLĐTBXH-NCCXH gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị chỉ đạo các Phòng, ban liên quan phối hợp rà soát, lập danh sách các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh để tổ chức cứu đói kịp thời.
           Đối tượng rà soát và đề nghị cứu đói là những thành viên thuộc các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế thuộc các xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hạn hán có khả năng dẫn đến thiếu đói. Việc rà soát, xét lập danh sách đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 12 Chương 3 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Một số hình ảnh về tình hình hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận:

Nguyễn Thị Diệp - Phòng NCC&XH