Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Triển khai chuẩn bị tham dự Kỳ thi tay nghề cấp quốc gia lần thứ 11 năm 2020 
17/02/2020 
 

           Thực hiện Công văn số 2290/VPUB-VXNV ngày 10/6/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Công văn số 225/TCGDNN-KNN ngày 10/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.
          Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; khuyến khích, động viên giáo viên dạy nghề nâng cao nghiệp vụ sư phạm, sinh viên học nghề, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch tham gia Kỳ thi tay nghề cấp quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Duy trì phong trào thi đua thúc đẩy công tác dạy nghề phát triển tạo ra lực lượng lao động có trình độ kỹ năng nghề cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, rút kinh nghiệm tham gia trong các kỳ thi Tay nghề các cấp.
         Trên cơ sở Công văn số 896/TCGDNN-KNN ngày 28/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020; Công văn số 2249/TCGDNN-KNN ngày 30/10/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đề xuất chuyên gia kỹ thuật tham gia Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia lần thứ 11 và Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2020. Công văn số 2542/TCGDNN-KNN ngày 29/11/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công bố bộ đề thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Sau khi triển khai thực hiện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đăng ký chính thức và thành lập đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề cấp quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Cụ thể với 03 nghề như sau:
          01. Công nghệ ô tô (Automobile Technology),
          02. Cơ điện tử (Mechatronics),
          03. Lắp đặt điện (Electrical Installations)

         - Để tham gia Kỳ thi đạt hiệu quả, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho những giáo viên trong công tác huấn luyện bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên cập nhật thông tin Bộ đề thi Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia lần thứ 11 năm 2020, trên Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại mục Tài nguyên – Vụ kỹ năng nghề, triển khai tổ chức huấn luyện cho thí sinh đã đăng ký tham gia Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia lần thứ 11 năm 2020.
         - Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tham gia kỳ thi năm 2020, thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 trên Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại mục Tài nguyên – Vụ kỹ năng nghề, để nắm bắt và cổ vũ động viên tinh thần cho Đoàn tỉnh Ninh Thuận tham gia năm 2020. Đồng thời có cơ sở xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện và dự thi cho các Kỳ thi tay nghề sắp tới ./.

Xuân Phong - Phòng LĐGDNN