Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
29/08/2017 
 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2932/KH-UBND ngày 24/7/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung, tổ chức hướng dẫn, tập huấn về việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả trả kết quả theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lập danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc liên hệ khi gửi, nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; kế kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan và Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện cung ứng dịch vụ…Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công (Ảnh nguồn Báo Ninh Thuận).

Nhằm triển khai thực hiện
Kế hoạch số 2932/KH-UBND ngày 24/7/2017 về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, với mục đính nhằm góp phần thực hiện:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

          - Phối hợp chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, công dân và Sở Lao đôn-Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính.

        Theo đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm được phân công, triển khai cụ thể đến các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo từng nội dung thủ tục hành chính để thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.

Thuận Joanh-VP Sở 
Tin đã đưa
(06/09)
(20/08)
(25/07)
(02/07)
(13/07)
(29/08)
(30/07)
(18/07)
(03/07)
(01/06)