Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng 
16/01/2020 
 

         Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng điều dưỡng luân phiên và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Song song với việc chăm sóc phục hồi sức khỏe cho đối tượng người có công với  cách mạng điều dưỡng luân phiên tập trung; công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội đang quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng ngày đảm bảo an toàn trong công tác điều dưỡng, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm. Hàng năm Trung tâm đã tổ chức cho viên chức, người lao động tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, lưu thực phẩm, hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm… . theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
       
Ngày 13 và 14/12/2019, Trung tâm đã tổ chức cho 50 công chức, viên chức và người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Phòng khám đa khoa Thái Hòa, với tổng số tiền 23.490.000đ ( Hai mươi ba triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng). Số công chức, viên chức, người lao động tham gia khám sức đều được thăm khám và làm các xét nghiệm sinh học đầy đủ. Qua kết quả khám sức khỏe đa số viên chức, người lao động đều đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe để tham gia công tác.
Thi Hân - Trung tâm Công tác xã hội 
Tin đã đưa
(31/03)
(30/03)
(26/03)
(09/03)
(03/03)
(17/02)
(11/02)
(10/02)
(07/02)
(07/02)