Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Thông tin tuyển sinh đào tạo ngành Điều dưỡng Trung cấp để xuất khẩu lao động năm 2020 
22/09/2020 
 

              Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận có Thông báo số 324/TB-TCYT ngày 08/9/2020  của Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận về việc tuyển sinh đào tạo để xuất khẩu lao động năm 2020. 
             Số lượng: 71 chỉ tiêu ngành đào tạo Điều dưỡng trung cấp.
            Trong thời gian học chuyên ngành (02 năm), người học được học miễn phí tiếng Nhật do Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) cử cán bộ giáo viên tổ chức và đào tạo. Đây là chương trình giúp các sinh viên sau khi ra trường được Nhà trường cấp bằng Điều dưỡng trung cấp và Công ty SULECO xét tuyển dụng (nếu đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của các cơ sở Viện dưỡng lão, hệ thống các bệnh viện  Nhật Bản) đi làm việc theo ngành chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc bệnh nhân tại Nhật Bản với mức thu nhập cao (khoảng 36 triệu đồng/tháng) cộng với các khoản hỗ trợ khác.
            Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Đài phát thanh huyện, thành phố phối hợp thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức về Thông báo này để đông đảo người lao động biết thông tin, có nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển sinh.
           Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 0259.3922505 - Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận để được hỗ trợ.

(Đính kèm Thông báo số 324/TB-TCYT ngày 08/9/2020 của Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận)
Lê Thị Thủy - Phòng LĐGDNN