Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thông tin tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức 
20/05/2020 
 

          Để triển khai nội dung thông báo tuyển chọn đến người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu biết, đăng ký tham gia làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức. Thông báo tuyển dụng lao động được thông tin rộng rãi với nhiều hình thức:
            1. Tại trụ sở: Trường trung cấp Y tế Ninh Thuận, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố và trạm Y tế các xã, phường, thị trấn niêm yết Công văn số 826/QLLĐNN-ĐLAM ngày 05/5/2020 của Cục quản lý Lao động nước ngoài có đính kèm Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức;
            2. Đài phát thanh huyện, thành phố tổ chức thông báo trên đài phát thanh nội dung thông báo tuyển chọn cho người lao động biết;
            3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thông báo trên đài truyền thanh địa phương cho người lao động biết và niêm yết Công văn số  826/QLLĐNN-ĐLAM ngày 05/5/2020 của Cục quản lý Lao động ngoài nước có kèm Thông báo tuyển chọn  tại trụ sở làm việc;
           4. Nội dung thông báo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận.
           Người lao động có nhu cầu đăng ký dự tuyển. Để hiểu rõ hơn nội dung của thông báo liện hệ  trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ việc làm qua điện thoại số: 0259.3823190 để được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký tham gia./.

(Đính kèm Thông báo của tuyển chọn lao động).
Ngc Anh - Phòng LĐGDNN