Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thông tin triển khai thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập 
25/02/2020 
 

           Thực hiện Công văn số 100/TTLĐNN-TCLĐ ngày 14/02/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – Khóa 1 năm 2020. 
           Để triển khai nội dung thông báo trên đến người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nguyện vọng, đăng ký tham gia thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. Ngày 24/02/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận có Công văn số: 363/SLĐTBXH-LĐGDNN gửi đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm đề nghị phối hợp triển khai nội dung thông báo đến người lao động gồm các hình thức như:
        - Đài phát thanh huyện, thành phố tổ chức thông báo trên đài phát thanh nội dung thông báo tuyển chọn lao động;
        - Nội dung thông báo tuyển chọn lao động của Trung tâm Lao động ngoài nước được niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
         - Nội dung thông báo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận.
        Người lao động có nhu cầu đăng ký dự tuyển. Để hiểu rõ hơn nội dung của thông báo liện hệ  trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ việc làm qua điện thoại số: 0259.3823190 để được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký tham gia./.

Tải về công văn 100/TTLĐNN-TCLĐ của Trung tâm Lao động nước ngoài

Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN