Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2019 
13/02/2020 
 

            Qua kết quả tổng hợp số liệu báo cáo tình hình tai nạn lao động (viết tắt TNLĐ) trong khu vực có quan hệ lao động năm 2019 của 48 cơ sở là cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ TNLĐ, trong đó có 01 vụ chết người. Tổng số người bị TNLĐ là 03 người, 01 người chết, 02 người bị thương nặng, số nạn nhân là lao động nữ là 01 người. Nguyên nhân TNLĐ chết người là do tai nạn giao thông trên đường đi từ nơi làm việc về nơi ở được xem là tai nạn lao động. Các vụ TNLĐ xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng, sản xuất thực phẩm.
           
Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất thấp, khoản 4,7% so với tổng số các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số doanh nghiệp báo cáo tình hình tai nạn lao động  chưa cao so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt  động sản xuất, kinh doanh. Do vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.
            Giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động trong thời gian tới, như sau: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đổi mới và triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ đến các đối tượng, chủ thể có liên quan. Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm thúc đẩy các chương trình, hành động cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp và nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của doanh nghiệp và người lao động, kể cả người có quan hệ lao động và người nằm ngoài quan hệ lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động để họ hiểu rõ quyền và trách nhiệm, những việc phải làm nhằm bảo đảm sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người lao động, giúp cho doanh nghiệp, xã hội phát triển một cách bền vững. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ và các hoạt động phòng ngừa, đánh giá rủi ro giúp doanh nghiệp và người lao động chủ động phòng ngừa, hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy và đề cao vai trò đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội khác trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động, người lao động cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ; thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình được quy định trong Luật ATVSLĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa tai nạn lao động./.

MInh Phương - Phòng LĐGDNN