Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Thông báo mời thầu số 20200902443-00 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công 
28/08/2020 
 

           Thông báo mời thầu số 20200902443-00 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020.
          
Ngày 28/8/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 292/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (qua mạng) gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020.
         
Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã thực hiện đăng tải Nội dung Thông báo mời thầu số 20200902443-00  ngày 03/9/2020 gói thầu Mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2020) phục vụ công tác quản lý Người có công thuộc Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Võ Thị Được - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(19/11)
(16/10)
(07/10)
(05/10)
(21/09)
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(24/08)