Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Thông báo kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
09/02/2021 
 
     Thông báo kết quả đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

       Tải về file đính kèm
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(04/02)
(30/10)
(27/07)
(25/06)
(25/06)
(25/06)
(03/06)
(27/05)
(22/05)
(22/05)