Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận 
03/08/2021 
 
      Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

 
Tải về file đính kèm Thông báo, Danh sách
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(15/06)
(10/06)