Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
01/09/2021 
 
      Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tải về file đính kèm
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(01/09)
(31/08)
(30/06)
(29/04)
(24/04)
(09/02)
(04/02)
(30/10)
(27/07)
(25/06)