Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Tra cứu thông tin về Bảo hiểm trên Cơ sở dữ liệu quốc giaam ô, đánh bạc, 
01/06/2021 
 

Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Bảo hiểm, trong đó, cá nhân có thể khai thác nhiều thông tin BHXH, BHYT, BHTN…

Cụ thể, cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác trong CSDLQG về bảo hiểm nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

Các thông tin trong CSDLQG về Bảo hiểm bao gồm:

- Dữ liệu cơ bản cá nhân bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thông tin liên hệ của công dân;

- Nhóm thông tin về hộ gia đình: Mã hộ gia đình; địa chỉ;…

- Nhóm thông tin về BHXH: Mã số BHXH; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan BHXH quản lý;…

- Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế: Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;…

- Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp: Quá trình đóng, hưởng;…

- Nhóm thông tin về người sử dụng lao động gồm: Tên; mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập; mã số thuế;…

- Nhóm thông tin cơ bản về y tế;

- Nhóm thông tin về an sinh xã hội;

Như vậy, cá nhân có thể tra cứu các thông tin về BHXH như loại đối tượng BHXH; phương thức đóng; quá trình đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;... và nhiều thông tin khác của mình trên CSDLQG về Bảo hiểm.

Nghị định 43/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2021
Văn Hiểu - Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(23/08)
(25/06)
(10/06)
(04/06)
(01/06)
(31/05)
(20/05)
(03/05)
(03/05)
(24/04)