Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Thêm trường hợp không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động 
23/08/2021 
 

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động.

Theo đó, bổ sung 04 trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên vào điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV gồm:

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ 15/8/2021.

03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, việc tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau đây:

- Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

- Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng;

- Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà bị tạm giam từ 01 tháng trở lên.

Thông tư 03/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lự từ ngày 08/8/2021.
Văn Hiểu - Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(25/06)
(10/06)
(04/06)
(01/06)
(01/06)
(31/05)
(20/05)
(03/05)
(03/05)
(24/04)