Công tác giảm nghèo
Công tác giảm nghèo
Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho 02 xã Nhơn Hải và Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải giai đoạn 2016-2020 
17/01/2020 
 

            Ngày 10/01/2020, Đoàn liên ngành thẩm định Nông thôn mới của tỉnh do Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét xã đạt chuẩn nông thôn mới của 02 xã Nhơn Hải và Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tham gia cùng Đoàn thẩm định của tỉnh có đại diện lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải và các Phòng, ban liên quan thuộc huyện.


Ảnh: Đoàn thẩm định Nông thôn mới tỉnh có buổi làm việc tại UBND xã Vĩnh Hải

            Đoàn công tác đã kiểm tra một số công trình như chợ trung tâm của xã, địa điểm tập kết và thu gom rác thải, hệ thống thoát và xử lý nước thải trong khu dân cư… của 2 xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 02 xã và nghe các thành viên của Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến về các tiêu chí do ngành, đơn vị quản lý, Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã đề nghị các địa phương chỉnh sửa, bổ sung các nội dung đã làm được nhưng chưa đưa vào báo cáo và các số liệu do Đoàn kiểm tra tỉnh đề nghị bổ sung, chỉnh sửa.


Ảnh: Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận.

            Trong 02 xã thực hiện thẩm định, Vĩnh Hải là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Để đạt được tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo trong 19 tiêu chí góp phần phấn đấu là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong năm 2019 tỉnh đã tập trung nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để xây dựng các công trình hạ tầng như giao thông, trường học…và thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 1.367 triệu đồng. Cấp phát 100% bảo hiểm y tế cho người dân sống trên địa bàn xã, 100% hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội…kết quả đến cuối năm 2019, hộ nghèo của xã còn 48 hộ, chiếm tỷ lệ 2,4% (đạt tiêu chí số 11)./.

Kim Quyên - Phòng NCCXH 
Tin đã đưa
(07/02)
(07/02)
(06/02)
(06/02)
(21/10)
(21/10)
(22/07)
(30/01)
(30/07)
(15/01)