Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tập huấn truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ em năm 2020 
15/07/2020 
 

            Căn cứ Kế hoạch số 1546KHPH/SLĐTBXH-HPN,ngày 19/6/2020 về việc tổ chức tập huấn truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ em.
          
Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 15/7/2020,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, tổ chức 7 buổi tập huấn về chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại 7 xã, phường gồm: Xã Phước Bình- huyện Bác Ái; xã Lâm sơn – huyện Ninh Sơn; xã Phước Hậu – huyện Ninh Phước; xã Lợi hải – huyện Thuận Bắc; xã Phước Nam – huyện Thuận Nam; xã Vĩnh hải – huyện Ninh hải; phường Mỹ Đông – TP Phan Rang – Tháp Chàm;


           Tổng cộng có gần 700 đại biểu là đại diện cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi thuộc gia đình có trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường; đại diện các đoàn thể, mặt trận, phụ nữ của xã, phường.
          
Tại các buổi tập huấn, đại biểu được cung cấp một số kiến thức về phòng ngừa xâm hại tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, được cung cấp một số kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nghe giới thiệu về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; 18008079 và một số Luật, Thông tư và Nghị định có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
          
Qua các buổi tập huấn đã giúp cho cha, mẹ, những người chăm sóc trẻ em, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã, phường…nâng cao hiểu biết và nhận thức sâu sắc kỹ năng phòng ngừa và vai trò của gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em về hành vi bạo lực, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị xâm hại, tổ chức tạo điều kiện môi trường để cho trẻ tham gia hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi học tập và phát triển toàn diện. Từ đó họ sẽ quan tâm đến trẻ em nhiều hơn và vận dụng những kỹ năng học hỏi được để thực hành trong thực tế./.

Ngọc Phê - Phòng NCC&XH