Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe tâm thần 
04/07/2020 
 

             Từ ngày 01 - 02/7/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Bảo trợ Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác xã hội về chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Tham dự có Bà Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và khai mạc lớp Tập huấn; có đại diện Cục bảo trợ xã hội và PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội là báo cáo viên lớp tập huấn và gần 90 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và ngành Y tế trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn.


Toàn cảnh Lớp Tập huấn

              Tham gia lớp tập huấn các học viên được tiếp cận các chuyên đề gồm: Tổng quan về tiếp cận trong can thiệp vấn đề sức khỏe tâm trí và rối loạn tâm thần; công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong chăm sóc cho người khuyết tật về trí tuệ, thần kinh, tâm thần…          
              Thông qua lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về trách nhiệm và huy động tối đa sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Đồng thời nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ nắm được những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, giúp học viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng truyền thông. Từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, rối loạn tâm trí cho đối tượng khuyết tật về thần kinh, tâm thần trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
* Một số hình ảnh lớp tập huấn:
Nguyễn Thị Diệp - Phòng NCC&XH