Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Tập huấn nâng cao năng lực theo Đề án phát triển nghề CTXH năm 2019 
29/07/2019 
 

Từ ngày 27 – 28/6 và ngày 04 – 05/7/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực theo Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2019 cho đại biểu là lãnh đạo, viên chức, nhân viên của các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập và cộng tác viên công tác xã hội của phường, xã, thị trấn, với 103 đại biểu tham dự.


Hình ảnh lớp tập huấn

Với thời gian 04 ngày (02 ngày/lớp), các học viên được cập nhật một số quy định của chính sách an sinh xã hội mới được ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ năm 2019 và giới thiệu một số chuyên đề cơ bản về công tác xã hội như: triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 762/VBNH-BLĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện và các Chuyên đề Công tác xã hội đối với trẻ em bị bạo lực gia đình; Công tác xã hội đối với trẻ em bị lạm dụng tình dục; Công tác xã hội đối với người nghiện ma túy và người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS.


Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, chia sẽ những khóa khăn, chia sẽ kinh nghiệm từ các tình huống thực tế tại đơn vị mình quản lý để cùng thảo luận và đưa ra hướng xử lý giải quyết hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng cần đến sự trợ giúp. Qua đó, giúp các học viên nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là công tác xã hội đối với trẻ em bị bạo lực gia đình; Công tác xã hội đối với trẻ em bị lạm dụng tình dục; Công tác xã hội đối với người nghiện ma túy và người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS; hiểu được các nguyên tắc của công tác xã hội và tiêu chuần về đạo đức của cộng tác viên làm công tác xã hội.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:
Nguyễn Thị Diệp – Phòng NCC&XH 
Tin đã đưa
(31/03)
(30/03)
(26/03)
(09/03)
(03/03)
(17/02)
(11/02)
(10/02)
(07/02)
(07/02)