Bình đẳng giới
Bình đẳng giới
Tập huấn nâng cao năng lực kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị năm 2020 
13/07/2020 
 

           Thực hiện Kế hoạch số 1520/KH-SLĐTBXH ngày 17/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị năm 2020

            Từ ngày 07-10/7/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 lớp tập huấn cho gần 600 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới; đại diện các phòng, ban, đoàn thể: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa thông tin, Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.


Ông Văn Tuấn Sơn – Phó Trưởng phòng Lao động – GDNN tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự lớp tập huấn


Ông Trần Văn Trưa – PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc lớp tập huấn


Giảng viên
Lê Hồng Ngọc Bích – Thạc sỹ CTXH trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) TP. Hồ Chí Minh


Quang cảnh lớp tập huấn

            Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu các chuyên đề về Luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; Những khó khăn, thách thức đối với nữ giới trong lĩnh vực chính trị; Các kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị… Đồng thời các đại biểu còn được thảo luận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, một số kỹ năng cần có trong công tác lãnh đạo, quản lý...

              Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Kim Loan - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(03/06)
(11/05)
(08/05)
(11/03)
(14/02)
(14/02)
(19/11)
(14/10)
(15/07)
(19/12)