Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Tập huấn nâng cao năng lực công tác xã hội trong trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 
23/04/2019 
 
Từ ngày 11/4 – 10/5/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã, với 615 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố và thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.


Hình ảnh lớp tập huấn


Các đại biểu đã được Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin một số điểm mới như: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019; Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học; Không bắt buộc phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt biểu mẫu trong thành phần hồ sơ, xác định lại mức độ khuyết tật từ 30 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc, từ 10 biểu mẫu xuống còn 08 biểu mẫu; Bổ sung quy định về thời hạn thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; Đổi mới hình thức, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phôi mẫu Giấy xác nhận khuyết tật…


Hình ảnh lớp tập huấn

Qua tập huấn các đại biểu tham dự đã được trang bị kỹ năng, hiểu được hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã, quy trình trợ giúp xã hội .. giúp đội ngũ làm công tác lao động thương binh xã hội tại cơ sở thực hiện tốt việc xác định mức độ khuyết tật đối tượng bảo trợ một cách dễ dàng và chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chế độ chính sách một cách kịp thời, tránh sai sót và đúng đối tượng quy định./.Nguyễn Thị Diệp – Phòng NCC&XH