Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Công tác Thanh tra-Kiểm tra
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 
20/08/2019 
 

Căn cứ Công văn số 4313/LĐTBXH- TTr  ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2019. Trong năm 2019, tập trung triển khai chiến dịch Thanh tra trong lĩnh vực chế biến gỗ, đây là một trong những lĩnh vực thu hút số lượng lớn lao động và có nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Lao động, an toàn vệ sinh lao động và Bảo hiểm xã hội tại 10 doanh nghiệp.

Với mục đích qua thanh tra  nhằm tăng cường nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về tầm quan trọng của việc thúc đẩy tuân thủ pháp luật trong ngành chế biến gỗ.

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 196/QĐ-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2019 đã tiến hành thanh tra tại 6/10 doanh nghiệp ( trong đó: 4/10 doanh nghiệp đã giải thể). Kết quả thanh tra đoàn đã đưa ra 30 kiến nghị đề nghị các doanh nghiệp khắc phục. Nội dung kiến nghị cụ thể:

- Một số doanh nghiệp vẫn chưa thành lập tổ chức công đoàn, có xây dựng nội quy lao động và xây dựng thang bảng lương nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước.

- Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.

- Chưa tổ chức huấn luyện công tác vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động.

 Trong quá trình thanh tra các đơn vị được thanh tra đã phối hợp tốt với Đoàn thanh tra  có báo cáo, chuẩn bị nội dung để làm việc với đoàn thanh tra, các đơn vị đã cung cấp các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.
Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(24/03)
(24/03)
(24/03)
(09/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(12/02)
(12/02)
(21/01)