Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Tăng cường công tác kiểm tra an toàn điện 
13/02/2020 
 

         Điện năng đóng một vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống, nhưng bản thân nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà chúng ta không lường hết được. Do đó, nó có thể gây ra những tai nạn, sự cố rất nghiêm trọng nếu chúng ta không tuân thủ theo qui định, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật an toàn sử dụng điện.
         Các vụ tai nạn điện gây thiệt hại nặng về tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân mà nguyên nhân do mất an toàn sử dụng điện. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng điện là vấn đề cần được quan tâm đúng mức nhằm phòng ngừa và hạn chế tại nạn điện.
        
Theo quy phạm an toàn điện hạ áp thì hệ thống điện phải được kiểm tra, nghiệm thu khi lắp đặt, sửa chữa và kiểm tra định kỳ. Thủ trưởng đơn vị sử dụng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo thiết kế, việc tiến hành kiểm tra phải được tiến hành từ khi thiết kế, lắp đặt và định kỳ trong quá trình sử dụng.
        Các doanh nghiệp chủ động liên hệ các Công ty hoặc Trung tâm Kiểm định được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép để được  tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật an toàn các hệ thống điện động lực./.

Văn Thu - Phòng LĐGNNN