Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
TRIỂN KHAI CÔNG VĂN 264/QHLĐTL-TL VỀ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 
19/07/2021 
 

Ngày 15/7/2021, Cục Quan hệ Lao động – Tiền lương thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 264/QHLĐTL-TL về trả lương cho người lao động bị ngừng việc liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Để kịp thời triển khai thực hiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1671/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 19/7/2021 gửi đến các doanh nghiệp trong nền kinh tế; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Đính kèm Công văn 264/QHLĐTL-TL./.

Duy Lâm - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(05/09)
(04/09)
(29/08)
(25/08)
(24/08)
(30/07)
(20/06)
(10/06)
(05/06)
(02/06)