Chính sách người có công
Chính sách người có công
TRAO TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA TẠI HUYỆN BÁC ÁI 
03/02/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-QĐƠĐNTW  ngày 01/9/2020 của Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương về việc hỗ trợ kinh phí Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương.

Theo đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội- Cơ quan thường trực BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, đã khảo sát và tham mưu Trưởng Ban QL Quỹ Quyết định hỗ trợ xây mới 05 nhà và sửa chữa 01 nhà cho người có công với cách mạng tại huyện Bác Ái, với tổng kinh phí hỗ trợ 320 triệu đồng (300 triệu của Quỹ ĐƠĐN TW và 20 triệu của Quỹ ĐƠĐN tỉnh).

Qua hơn 03 tháng thi công, ngày 29/01/2021 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và các ngành, địa phương liên quan của huyện Bác Ái tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa cho các đối tượng trên.

Dịp này, Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng 6 món quà cho 6 gia đình. Các đối tượng được nhận nhà đều vui tươi, phấn khởi, đặc biệt là ngôi nhà tình nghĩa được trao trong dịp chuẩn bị đón Tết dân tộc; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ngành, đơn vị địa phương đến đồng bào dân tộc.


Ảnh Lãnh đạo Sở và địa phương đến trao Quyết định, quà tặng và bàn gia nhà tình nghĩa cho các đối tượng
Nguyễn Thị Doãn - Phòng NCC&XH