Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Quý II/2021 (lũy kế từ 01/01/2021 – 31/5/2021) 
15/06/2021 
 

1.Tình hình giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

Trong quý II/2021, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau:

- Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.680 người.

- Số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.422 người

- Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 11 người.

- Số người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác: 24 người

- Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: 18 người.

- Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp: 06 người.

- Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.576 người.

-  Số người có quyết định hỗ trợ học nghề: 0 người; trong đó: Số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là: 0 người

- Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 1680 người; trong đó: Số người được giới thiệu việc làm 20 người.

- Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: 21.180.334.861 đồng; trong đó: số tiền hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là: 0 đồng.

2. Đánh giá nhanh tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

 - Phòng Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tư vấn cho người lao động về quyền và nghĩa vụ khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kiểm tra, rà soát hồ sơ, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện hoặc tính sai mức tiền hưởng, mức thời gian hưởng.

- Người lao động thất nghiệp có việc làm nhưng không trung thực thông báo về tình trạng trục lợi chế độ bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra. Tham mưu kế hoạch, phương pháp nhằm hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

            - Tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản thẻ đến năm 2030 theo lộ trình đạt tối thiểu 50%, phấn đấu đạt 100%./.
Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(31/08)
(19/08)
(03/08)
(22/07)
(16/07)
(08/07)
(20/06)
(10/06)