Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI QUẢN LÝ CA ĐỐI VỚI NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRẺ EM VÀ NGƯỜI CAO TUỔI THEO ĐỀ ÁN 32 
10/02/2020 
 

           Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tiếp cận trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế nói chung, nhất nhóm đối tượng trẻ em, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh cho những người làm công tác an sinh hội các cấp như: Lãnh đạo, viên chức nhân viên Trung tâm Công tác hội tỉnh; Lãnh đạo công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ hội Phòng Lao độngThương binh hội huyện, thành phố; Công chức Lao độngThương binh hội , phường, thị trấn; Cộng tác viên công tác hội hiện đang công tác theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh người dự kiến cộng tác viên công tác hội tại , thị trấn). Từ ngày 19 - 23/12/2019, Sở Lao độngThương binh hội đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác hội quản ca đối với nhóm đối tượng trẻ em người cao tuổi theo Đề án Công tác hội trên địa bàn toàn tỉnh.

            Các học viên đã được cập nhật những quy định mới các chính sách trợ giúp hội (trong đó chính sách trợ giúp đối với nhóm đối tượng trẻ em người cao tuổi); tập huấn Chuyên đề Công tác hội quản ca đối với nhóm trẻ em người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên hội trao đổi, chia sẻ những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm từ các tình huống thực tế tại đơn vị mình quản để cùng thảo luận đưa ra hướng xử giải quyết hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng cần đến sự trợ giúp. Qua đó, giúp các học viên nắm được kiến thức, kỹ năng trong công tác trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất công tác hội đối với nhóm đối tượng trẻ em người cao tuổi.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Thị Diệp - Phòng NCCXH