Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH NINH THUẬN 
20/06/2021 
 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, cùng với các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm đang tích cực tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên tinh thần quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân luôn chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận yêu cầu cán bộ, nhân viên và người lao động khi đến Trung tâm để giải quyết chế độ chính sách Bảo hiểm thất nghiệp phải thực hiện các biện pháp phòng dịch cụ thể như sau:

- Tiến hành phân luồng ngay khi người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm.

- Hướng dẫn người lao động thực hiện đeo khẩu trang đồng thời rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc.

- Tất cả viên chức và người lao động của các Phòng nghiệp vụ nói chung và Phòng Bảo hiểm thất nghiệp nói riêng phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp lao động đến giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Người lao động được bộ trí ngồi giản cách khi đợi đến lượt giải quyết hồ sơ;
Nhân viên Trung tâm đeo khẩu trang khi tiêp xúc với người lao động

Bên cạnh đó, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Viên chức  và người lao động Trung tâm đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, ra soát và báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: Thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo cấp trên đối với các trường hợp người lao động từ tỉnh ngoài đến giao dịch việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Kịp thời phát hiện và báo cáo trường hợp người lao động đến từ vùng có dịch, phòng tránh các trường hợp dịch bệnh lay lan trong công đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận kính mong cán bộ, nhân viên, người lao động luôn giữ gìn sức khỏe và chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực nhằm bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh